Untitled Document
Untitled Document
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะผู้บริหาร
สภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สินค้าโอทอป
สายตรง นายกฯ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
การขอรับบริการต่าง ๆ
แผนผังขั้นตอนงานต่าง ๆ
งานสภาเทศบาล
การเลือกตั้ง ส.ส.
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
การจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย
ภาพสำหรับหน้าแรก
 
    งานวันเด็ก ปี 2558


5 ธันวามหาราช (57)


ประเพณีลอยกระทง ปี 57


โครงการตักบาตรเทโววันออกพรรษา ปี ๒๕๕๗[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
 
  มาตรฐานตำแหน่ง
Font Thai
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
TH SarabunlT9

ดูข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด
 
 
 
 
   
 
 

 
:: รวมภาพกิจกรรม

บรรยาย : พิธียกช่อฟ้า ณ วัดอัมพวนาราม


บรรยาย : พิธียกช่อฟ้า ณ วัดอัมพวนาราม


บรรยาย : พิธียกช่อฟ้า ณ วัดอัมพวนาราม


บรรยาย : พิธียกช่อฟ้า ณ วัดอัมพวนาราม


บรรยาย : พิธียกช่อฟ้า ณ วัดอัมพวนาราม


บรรยาย : พิธีเปิดถนนซอยตาขุน - บ้านน้ำเลือดใต้ ม.


บรรยาย : พิธีเปิดถนนซอยตาขุน - บ้านน้ำเลือดใต้ ม.


บรรยาย : พิธีเปิดถนนซอยตาขุน - บ้านน้ำเลือดใต้ ม.


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : พิธีเปิด ศูนย์ กศน. ตำบลท่ามิหรำ


บรรยาย : กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้าง


บรรยาย : กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้าง


บรรยาย : กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้าง


บรรยาย : กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้าง


บรรยาย : กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ


บรรยาย : กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ


บรรยาย : กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ


บรรยาย : กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ


บรรยาย : กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก


บรรยาย : กิจกรรมวันเด็ก

 
 
 
Untitled Document
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามิหรำ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-671544 โทรสาร 074-671543 E-mail : t_thamiram@hotmail.com
nakhonsolution.com
Powered by รับทำเว็บไซต์ราคาถูก